Tudor Vianu – Despre stil şi arta literară

Un volum interesant dar deopăşit este “Despre stil şi arta literară” al lui Tudor Vianu. E interesant începutul, acea pseudo-istorie a metaforei (psedo-istorie pentru că metafora are nevoie de geneză nu de istorie, dar geneza metaforei aparţinea deja lui Blaga) continuată de descrieri din ce in ce mai tehnice (de exemplu analiza limbajului, stabilirea celor două tipuri de intenţie, s.a.m.d.). Cu toate astea nu-i putem privi studiile ca pe o critică, ci ca pe o analiză matematică a textului. Desi se pun astfel bazele analizelor stilistice, totodată se face din textul literar un cobai pentru medici.

Anunțuri