m.s.

“Jurnalul” lui Mihail Sebastian e o apologie a morţii, o spaimă mereu vie. Ĩl găsim pe Sebastian în postura laşului, a eroului, pe scurt, a omului. Câtă splendoare în schimbările lui naive. Ĩnainte de ’41, semi-franţuzit asemeni contemporanilor, după ’41 semi-englezit, sperând zadarnic la mâna salvatoare a americanilor ce nu-şi făceau, şi nici nu aveau să-şi facă vreodată apariţia.

Anunțuri