DUNE – treasure in the sand

Însă o nuvelă marca BH&KJA, de data aceasta având ca subiect încercarea de regenerare a planetei Dune de către o seamă de maeştri tleilaxu. Ei vor descoperi astfel o comoară în nisip, rămăşiţele Tiranului ce a domnit cândva această planetă. Adresată exclusiv amatorilor şi conaisseurilor, nuvela, asemeni lui „Faces of martyr”, e complet lipsită de substanţă proprie, sprijinindu-se pe fragmente complete din Hunters of Dune.